تست تندخوانی جهت سنجش آمادگی ذهنی

درباره آزمون تندخوانی

  • این تست توسط آقای تونی بازان (رئیس مسابقات جهانی حافظه) طراحی شده است.
  • در این تست به 20 سوال ساده و خیلی مهم دو گزینه ای ” بله یا خیر” جواب خواهید داد.
  • پس از آزمون و مشاهده نتایج سطح آمادگی فعلی شما در تندخوانی مشخص خواهد شد.
  • با موانعی ای که به شدت مانع پیشرفت مطالعه و یادگیری شما می شوند آشنا می شوید.
  • در این تست از عادت های خود در مطالعه آگاه خواهید شد. آگاهی قدم اول است.
  • توضیحات بیشتر پس از آزمون داده خواهد شد.
تست تندخوانی